telefon(01) 423-89-40
gsm (041) 779-698
 glave.zupanic@gmail.com

TLAČNI PREIZKUS TESNOSTI GLAV S STROJEM CHPT 750

 

 

 

 

 

 

 TLAČNI PREIZKUS TESNOSTI GLAVE MOTORJA

Pred preizkusom je potrebno glavo ustrezno pripraviti.

Preizkus se opravlja v kadi v kateri je pribljižno 250 l ogrete vode.

1.)Z glave je potrebno odstraniti vse priključke, ki bi lahko ovirali tlačni preizkus, odstraniti odminčno gred in ventile.

2.)Glavo je potrebno očistiti (odstraniti morebitne ostanke tesnila in z glave odstraniti maščobo oziroma umazanijo, ki bi lahko ovirala            oziroma zmanjšala točnost tlačnega preizkusa).

3.) Potrebno je pripraviti – izdelati ustrezne priključke za zatesnitev     glave motorja in priključek za stisnjeni zrak p= 8bar, ki je potreben      za preizkus glave motorja.

4.) Segreti vodo na temperaturo do 90°C.

V kolikor se pri preizkusu ne pokažejo znaki netesnosti glave motorja se predvideva, da je glava dobra. Vendar pa rezultat testa vseeno NI  povsem 100% zanesljiv, ker pri preizkusu ne moremo simulirati vseh pogojev (sila eksplozije pri delujočem motorju, sila pritegnitve glave  motorja na blok, višja temperatura ki nastane ob eksploziji…).

Ker je opisani preizkus zelo odgovorno in kompleksno opravilo,           stranko pred naročilom preizkusa tesnosti o tem seznanimo in            zaračunamo predplačilo za testiranje po našem ceniku.

Naročnik se s plačilom storitve in prejemom računa strinja s pogoji za opravljen tlačni preizkus glave motorja.

V kolikor stranka, ki je prinesla glavo na tlačni preizkus, le te ne           prevzame po treh mesecih, za glavo ne odgovarjamo oziroma jo        odstranimo iz hrambe.

NASVET!

Preden se odločite za preizkus glave motorja naj mehanik temeljito     vizualno pregleda tesnilo glave motorja, blok(cilindre) motorja in pa    samo glavo. V kolikor ima motor tudi oljni hladilnik, priporočamo da se pred demontažo glave motorja preveri še tesnost le tega.

Glavo naj montira usposobljen mehanik, ki bo uporabil kvaliteten material ter bo sledil navodilom o montaži.